IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 6 521 (5 599) KSEK.Rörelseresultatet uppgick till -9 547 (-5 362) KSEK.Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,44) SEK.Soliditeten uppgick till...
IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to September 2019. Below is a summary of the report.

Press release IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 First nine months (2019-01-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 6 521 (5 599) KSEK.Operating income was -9 547 (-5 362) KSEK.Earnings per share were -0,74 (-0,44) SEK.The equity ratio was 15,3 (53,5) %. Third...